Trang chủ Liên hệ Tra cứu mã học sinh

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu!

Bước 1: Sử dụng một trong các số điện thoại đã đăng ký. Nếu không nhớ số điện thoại, có thể tìm lại tại đây

Bước 2: Nhắn tin lấy lại mật khẩu theo cú pháp VNEDU HS MK <mã học sinh> gửi đến 8099 (1000đ/sms)

Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới được gửi ở đây

Đăng nhập Đăng ký